کلیدواژه‌ها = قانون حاکم
تعداد مقالات: 5
1. قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-177

10.22059/jolt.2017.220477.1006251

جعفر نوری یوشانلویی؛ سمیرا غلام دخت


2. ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-74

10.22059/jolt.2015.55634

اعظم انصاری


3. تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-127

10.22059/jolt.2015.55636

مصطفی بختیاروند


5. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده