کلیدواژه‌ها = سهامداران
طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

سید علی سید احمدی سجادی


داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 393-416

10.22059/jolt.2022.334761.1007048

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر؛ حسین داودی بیرق