کلیدواژه‌ها = تابعیت
تعداد مقالات: 4
2. حق بر تابعیت؛ از حقوق بین‌الملل خصوصی تا حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

10.22059/jolt.2015.55637

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


3. تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-138

10.22059/jolt.2013.50491

رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی


4. اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکترمنوچهرتوسلى نائینى