دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jolt.2022.332360.1007041

بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد


بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

احمد اسفندیاری


رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.329365.1007023

رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی


شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22059/jolt.2022.338361.1007075

مهدی حسن زاده


شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر، بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22059/jolt.2022.341558.1007090

محمد علی شریفی کیا؛ فریده شعبانی جهرمی