دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان‌سنجی اعمال مفهوم «نقض» در ضرب توکن‌های غیرمثلی برخاسته از علامت‌های تجارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22059/jolt.2023.356038.1007181

سعید حبیبا؛ حانیه خسروی


سرمایه‌گذاری مسوولانه صندوق‌های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/jolt.2023.360085.1007206

زهره شیخی نژاد؛ علی زارع؛ شهاب جعفری ندوشن


دیدگاه‌های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/jolt.2023.358567.1007199

حسن بادینی؛ سپیده راضی


بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به عنوان حقی معلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/jolt.2023.358721.1007200

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا


طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

سید علی سید احمدی سجادی


بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22059/jolt.2024.368760.1007247

حسن محسنی؛ بهنام شکوهی مشهدی


ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jolt.2023.341402.1007109

مصطفی هراتی؛ سمیراء هراتی قوی


بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jolt.2024.355658.1007178

محمد تقی رفیعی؛ مهدی نظرنژاد


رویکردهای نوین ارزیابی خسارات فرصت از دست رفته ناشی از قصور پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jolt.2023.359175.1007208

علیرضا مشهدی زاده؛ کریم ایمانی


مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22059/jolt.2024.351640.1007148

محدثه افتتاحی؛ محمد علی خورسندیان؛ حجت مبین


شرط غیرعملکردی بودن طرح های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22059/jolt.2024.368179.1007242

سهیلا نورعلی؛ میرقاسم جعفرزاده