دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jolt.2022.332360.1007041

بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد


2. بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

احمد اسفندیاری


3. رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.329365.1007023

رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی