دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سرمایه‌گذاری مسوولانه صندوق‌های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/jolt.2023.360085.1007206

زهره شیخی نژاد؛ علی زارع؛ شهاب جعفری ندوشن


بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22059/jolt.2024.365110.1007228

فرشید فولادی نژاد؛ عبداله رجبی؛ نجادعلی الماسی؛ فریدون نهرینی


تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک-حیثیت در حقوق انگلستان، اتحادیۀ اروپا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jolt.2024.365936.1007231

سید حسین صفایی معافی؛ رضا مقصودی؛ رضا دریایی


نگاهی به پرونده دابوس، چشم‌اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/jolt.2024.365991.1007232

زهره قیصری اطربی؛ زهرا شاکری؛ احمد یوسفی صادقلو