دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jolt.2022.332360.1007041

بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد


بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

احمد اسفندیاری


رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.329365.1007023

سیدعلیرضا رضائی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی


شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22059/jolt.2022.338361.1007075

مهدی حسن زاده


شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر، بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22059/jolt.2022.341558.1007090

محمد علی شریفی کیا؛ فریده شعبانی جهرمی


سوء استفاده از حق در قراردادهای بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22059/jolt.2022.341034.1007087

مصطفی السان؛ سجاد مظلومی؛ محمدرضا فتحی


مطالعه تطبیقی جهات ابطال آراء داوری در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.340023.1007084

جعفر نوری یوشانلویی؛ سجاد قاسمی


نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.226675.1006312

کریم ایمانی؛ کریم ایمانی؛ حسن بادینی


بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.341367.1007089

سید محسن رضوی اصل؛ محمد رسول آهنگران


بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ‌و‌مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.346312.1007121

محمد حسین وکیلی مقدم


اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.346317.1007122

امیر غفاری؛ طاها عرب اسدی؛ محسن ایزانلو


مطالعه تطبیقی عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادر کننده از تعهد پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22059/jolt.2022.342074.1007099

محمد صالحی مازندرانی؛ فرهاد بیات


کارکرد عدالتی حقوق قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22059/jolt.2022.297545.1007014

علیرضا باریکلو


مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jolt.2022.350041.1007137

سیدعلی‌محمد یثربی