دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان‌سنجی اعمال مفهوم «نقض» در ضرب توکن‌های غیرمثلی برخاسته از علامت‌های تجارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22059/jolt.2023.356038.1007181

سعید حبیبا؛ حانیه خسروی


سرمایه‌گذاری مسوولانه صندوق‌های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/jolt.2023.360085.1007206

زهره شیخی نژاد؛ علی زارع؛ شهاب جعفری ندوشن


دیدگاه‌های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/jolt.2023.358567.1007199

حسن بادینی؛ سپیده راضی


بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به عنوان حقی معلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/jolt.2023.358721.1007200

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا


طرح دعوای مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jolt.2023.363417.1007222

سید علی سید احمدی سجادی