نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-300

10.22059/jolt.2021.316073.1006943

عبدالحسین شیروی؛ طاهره تقی زاده


3. چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-25

10.22059/jolt.2017.233513.1006354

عبدالحسین شیروی؛ مهین فلاحتی