کلیدواژه‌ها = مالکیت فکری
تعداد مقالات: 7
1. مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-128

10.22059/jolt.2018.244744.1006439

سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


2. حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 217-239

10.22059/jolt.2018.204513.1006117

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


3. مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-136

10.22059/jolt.2016.59409

الناز نهاوندی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


4. مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-209

10.22059/jolt.2013.51414

جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ علی تقی خانی


5. حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 71-96

10.22059/jolt.2012.35175

محمد حسن صادقی مقدم؛ حسین کمیلی اصفهانی


6. حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

10.22059/jolt.2013.30139

محمود باقری؛ زهرا بابایی


7. بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27

نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی