کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 8
2. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-50

منوچهر توسلی نائینی؛ میرحسین کاویار


3. ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 51-96

حسین جنت مکان


4. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 115-139

مصطفی انصاری


5. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 97-114

امیرحسین رنجبریان؛ فریبا نواب دانشمند


6. چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری


7. دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

دکترسیداحمدطباطبائى


8. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382

دکتر محمود جلالی