کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 6
2. نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 373-394

10.22059/jolt.2019.255832.1006544

ابراهیم رهبری؛ فاطمه یزدان‌دوست


3. تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-46

10.22059/jolt.2016.59405

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


4. تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 171-203

10.22059/jolt.2015.56835

سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی


5. تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-127

10.22059/jolt.2015.55636

مصطفی بختیاروند