کلیدواژه‌ها = قرارداد
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-162

10.22059/jolt.2020.283799.1006749

عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی


2. کاربرد اصل عدم تبرع

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-193

10.22059/jolt.2020.284868.1006756

علیرضا باریکلو


4. آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

10.22059/jolt.2018.235054.1006360

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ سید جعفر موسوی


5. حق تصویر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-174

10.22059/jolt.2018.241149.1006411

عباس میرشکاری


6. قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-104

عزت الله عراقی؛ محمد حبیب زاده


7. احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1384

فرهاد خمامی‌زاده