تعداد مقالات: 254
2. توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 5-28

دکتر عبدالحسین شیروی


4. چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری


5. حکومت و حقوق کیفری

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383

دکتر محسن رحامی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی


6. انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکترعبدالحسین شیروی


8. جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1385

محسن رهامی؛ علی‌مراد حیدری


9. منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

عباسعلی عمید زنجانی؛ محمد علی محمدی


10. رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-27

مجتبی الهیان؛ جواد ریاحی؛ علیرضا مختاری


11. بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27

نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی


12. تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-24

ربیعا اسکینی


13. نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-30

عبدالحسین شیروی؛ آناهیتا یوسفندی


14. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده


16. بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-24

10.22059/jolt.2012.30129

علی یزدانیان؛ داوود بزرگمهر


17. بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24

10.22059/jolt.2013.30136

نجاد الماسی؛ بهنام حبیبی درگاه


19. سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-34

10.22059/jolt.2013.35158

عبدالحسین شیروی؛ فاطمه امین مجد


20. نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

10.22059/jolt.2013.50479

محمد مهدی الشریف؛ سمیه سعیدی


21. مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-209

10.22059/jolt.2013.51414

جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ علی تقی خانی


22. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

10.22059/jolt.2014.52493

عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت


23. مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 227-261

10.22059/jolt.2014.53128

عبدالحسین شیروی؛ منیره خدادادپور


24. عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-31

10.22059/jolt.2015.55632

عبدالحسین شیروی؛ محمد رضا پنداشته پور


25. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-2