موضوعات = حقوق اموال و مالکیت‌ها اعم از مادی و فکری
تعداد مقالات: 6
1. تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22059/jolt.2021.313882.1006925

احمد حاجی ده آبادی


2. مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/jolt.2021.318550.1006960

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


3. مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22059/jolt.2021.331108.1007034

علی نظری؛ عباس میرشکاری


4. نظریه ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22059/jolt.2021.328869.1007018

زینب شعبانی؛ محمود حکمت نیا