موضوعات = حقوق اموال و مالکیت‌ها اعم از مادی و فکری
نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.226675.1006312

کریم ایمانی؛ کریم ایمانی؛ حسن بادینی


بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.341367.1007089

سید محسن رضوی اصل؛ محمد رسول آهنگران