تعداد مقالات: 270
26. چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری


27. حکومت و حقوق کیفری

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383

دکتر محسن رحامی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی


28. انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکترعبدالحسین شیروی


30. جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1385

محسن رهامی؛ علی‌مراد حیدری


31. منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

عباسعلی عمید زنجانی؛ محمد علی محمدی


32. شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jolt.2020.296771.1006818

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی


33. چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-25

10.22059/jolt.2017.233513.1006354

عبدالحسین شیروی؛ مهین فلاحتی


34. شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

10.22059/jolt.2018.245430.1006440

منصور امینی؛ محمدحسن خدادادی


35. شرط تغییر عوض قراردادی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22059/jolt.2019.246937.1006458

منصور امینی؛ امیرصادق رحمانی


36. بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-50

10.22059/jolt.2014.52494

همایون مافی؛ حسام کدیور


37. تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-46

10.22059/jolt.2016.59405

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


39. رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-52

10.22059/jolt.2012.30130

حبیب اله رحیمی؛ محمد صادقی؛ رضا عمانی سامانی


41. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-50

منوچهر توسلی نائینی؛ میرحسین کاویار


42. حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 29-50

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی


43. تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22059/jolt.2012.28803

عبدالحسین شیروی؛ مهشید جعفری هرندی


44. اصالت؛ شرط پیدایش اثر

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-54

پژمان محمدی


45. تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-52

فرهاد خمامی‌زاده


46. خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-58

10.22059/jolt.2013.50480

فریدون نهرینی؛ رضا حق پرست


47. نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-51

10.22059/jolt.2015.55633

ستار عزیزی؛ گزیزه علایی اردلان


48. بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-53

10.22059/jolt.2012.35124

سعید حبیبا؛ مجتبی اشراقی آرانی


49. مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-66

10.22059/jolt.2013.35159

محسن ایزانلو؛ صادق شریعتی نسب