موضوعات = حقوق قراردادها اعم از داخلی و بین المللی و تطبیقی
بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

احمد اسفندیاری


شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر، بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22059/jolt.2022.341558.1007090

محمد علی شریفی کیا؛ فریده شعبانی جهرمی


امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-175

10.22059/jolt.2021.313136.1006915

محمدعلی سعیدی؛ صدیقه محمدحسنی