موضوعات = حقوق قراردادها اعم از داخلی و بین المللی و تطبیقی
بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

احمد اسفندیاری


شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر، بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22059/jolt.2022.341558.1007090

محمد علی شریفی کیا؛ فریده شعبانی جهرمی


بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ‌و‌مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.346312.1007121

محمد حسین وکیلی مقدم


اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22059/jolt.2022.346317.1007122

امیر غفاری؛ طاها عرب اسدی؛ محسن ایزانلو


کارکرد عدالتی حقوق قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22059/jolt.2022.297545.1007014

علیرضا باریکلو


امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-175

10.22059/jolt.2021.313136.1006915

محمدعلی سعیدی؛ صدیقه محمدحسنی