تعداد مقالات: 270
176. شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-158

10.22059/jolt.2012.30134

رضا کریم کاشی آرانی


177. بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-158

10.22059/jolt.2013.50493

اعظم پیله؛ سید علی علوی قزوینی؛ علی رضیئی


178. دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 141-164

لیلا رئیسی


179. شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 141-164

سید علی علوی قزوینی


180. اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-166

محمد رسول آهنگران؛ مصطفی مسعودیان


181. زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 155-180

10.22059/jolt.2013.35163

سام محمدی؛ سیدحسن حسینی مقدم


184. نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 267-281

10.22059/jolt.2018.219489.1006242

ناصر بهمنی؛ ابوالحسن شاکری


185. نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 275-295

10.22059/jolt.2016.60951

سام محمدی؛ حسام کدیور


186. تعهد زیان‌دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-299

10.22059/jolt.2019.257971.1006565

سید قاسم زمانی؛ وحید بذّار


187. موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 285-305

10.22059/jolt.2015.56839

فرهاد خمامی زاده


188. محرمانه‌بودن داوری تجاری بین الملل

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 313-347

10.22059/jolt.2013.51419

بهرام تقی پور


189. ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 385-409

10.22059/jolt.2014.53133

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا


190. حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1384

یحیی کبیر


192. موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1382

دکتر عباس منصور آبادی


193. مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

حسین رحمت الهی


194. بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383

دکتر سید هاشم بطحائی


195. فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

حسین رحمت اللهی


196. مرگ خود خواسته یا اُتانازی

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1384

ایرج گلدوزیان


197. بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1385

سید‌مصطفی مصطفوی


198. حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

عباس سلمان‌پور


199. مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-128

10.22059/jolt.2018.244744.1006439

سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان